International Camellia Register
ICR
Home Cultivars Zhuhong Jiuxin

Zhuhong Jiuxin

Last Updated:2019/4/26 16:04:12 By:wangzhonglang
546

Id:ICR-21657

CountryChina

Year Published/Registered1959

Cultivar Type:For Ornamental

AGM Type

Scientific Name:Camellia reticulata 'Zhuhong Jiuxin'

Chinese Name:朱红九心

Japanese Name

Meaning

Synonym

Chu Hung Chiu Hsin  Chuang, 1959, Yunnan Shancha Hua.Different reading for Zhuhong Jiuxin.

Scarlet Nine Hearts  Waterhouse, 1970, ACRS., Camellia News, No.40, p.9. Synonym for Zhuhong Jiuxin.

Description

» English Description

Chuang, 1959, Yunnan Shancha Hua. Description not seen. Originated in China. Different reading: ‘Chu-hung Chiu-hsin’.

Flower

Flower Size

Blooming Season China

Photos